Bohoslužby | Adorácia

Vo farskom kostole v Čekovciach:

V piatok býva vystavená Oltárna sviatosť k tichej poklone od 9:00 do svätej omše.

V Horných Mladoniciach a Dolných Mladoniciach:

býva Eucharistická adorácia v týždni 30 minút pred svätou omšou.