O farnosti | Farská rada

FARSKÁ PASTORAČNÁ A EKONOMICKÁ RADA

Ekonomická rada - Farnosť ČEKOVCE:

Miloš Hanes
Stanislav Gajdošík
Vojtech Packa
Eduard Roganský
Katarína Krnáčiková
Juraj Mojžiš, farár


Pastoračná rada - ČEKOVCE:

Branislav Gajdošík
Marta Križanová
Pavel Piatrov
Jozef Slúka
Štefan Korčok
Ľubica Konôpková


Pastoračná rada - HORNÉ MLADONICE

Ján Fulajtár
Vojtech Packa
Jana Packová
Pavel Vician
Marta Vicianová
Peter Pálka


Pastoračná rada - DOLNÉ MLADONICE

Pavel Miškov
Jana Sliacka
Eduard Roganský
Ján Šepetka
Milota KrižanováŠTATÚT FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY - FPR (formát .pdf)

ŠTATÚT FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY - FER (formát .pdf)