Filiálky | Horné Mladonice

V obci sa nachádza kostol Sv. Demetera postavený v roku 1890.

Počet obyvateľov: 175
170 obyvateľov sú Rímskokatolíckeho vierovyznania.


Obec Horné Mladonice sa nachádza na juhovýchod od Krupiny, v nadmorskej výške 480 m. Na východe susedí so Senohradom a na západe s obcou Dolné Mladonice. Obec sa rozprestiera na celkovej ploche 1183 ha. Katastrom obce preteká potok Vrbovok. V súčasnosti má obec 172 obyvateľov.

Z histórie obce sa nezachovali takmer žiadne záznamy. Prvá písomná zmienka pochádza až z roku 1470. V obci pôsobil v rokoch 1914 - 1916 Jozef Ciger Hronský. V obci pôsobil v rokoch 1914 - 1916 známy slovenský spisovateľ, učiteľ, redaktor Jozef Cíger Hronský. Do Horných Mladoníc prišiel učiť ako mladý učiteľ hneď po skončení učiteľského ústavu v Leviciach. V r. 1916 - 1917 pôsobil v neďalekom Senohrade, potom v Krupine a neskôr emigroval do Rakúska. Bol spoluzakladateľom viacerých časopisov. v r. 1933-1945 pôsobil aj ako tajomník a správca Matice Slovenskej.

V obci sa zachovala na viacerých miestach dobová architektúra.