Bohoslužby | Sväté omše

ČEKOVCE: Farský kostol Ružencovej Panny MárieSväté omše večerné sú: od októbra do apríla o 17:30;
od apríla do októbra o 18:30
Sväté omše ranné sú:
v pondelok, utorok a v stredu o 6:00;
Sv. omša mariánska v sobotu o 7:00.

Nedeľná sväté omša je o 9:15

HORNÉ MLADONICE: Kostol sv. Demetera

Svätá omša v týždni býva v prvopiatkovom týždni v utorok
od októbra do apríla o 17:30;
od apríla do októbra o 18:30.

Nedeľná svätá omša býva
od októbra do apríla o 8:00;
od apríla do októbra o 7:00.

DOLNÉ MLADONICE: Kostol svätých Anjelov strážcov

Svätá omša v týždni býva v pondelok
od októbra do apríla o 17:30;
od apríla do októbra o 18:30.

Nedeľná svätá omša býva
od októbra do apríla v sobotu o 17:30;
od apríla do októbra o 8:00