Bohoslužby | Posvätný ruženec

Vzhľadom k patrocíniu našej farnosti Ružencovej Panny Márie a s prihliadnutím na osobitnú úctu k Matke Božej v tomto kraji, býva spoločná modlitba posvätného ruženca nasledovne:

Posvätný ruženec sa v jednotlivých kostoloch modlieva každý deň pol hodinu pred svätou omšou. Časy svätých omší, v kostoloch našej farnosti, sú zakaždým aktualizované vo farských oznamoch.

Vo farnosti Čekovce funguje riadne 7 ruží modliacich sa tajomstvá podľa rozdelenia ružencových horliteliek a majú každý mesiac, pravidelné spoločné stretnutia pri modlitbe a rozjímaní nad tajomstvami posvätného ruženca.