Bohoslužby | Spovedanie

Sviatosť zmierenia je vysluhovaná vždy pol hodinu pred večernou svätou omšou.
Po ranných svätých omšiach, v nedeľu a prikázaný sviatok - na požiadanie, podľa možností. V piatok spovedávam aj počas tichej adorácie.